Citas ziņas

Par mums

2012. gada 24. augusts
Dzirnavas 1924.gads

Dzirnavu vēsture

2012. gada 28. augusts

Dzirnavu apskate

2012. gada 29. augusts

Pirts

2012. gada 6. septembris

Telpas viesībām

2012. gada 7. septembris

Kafejnīca Cope

2012. gada 7. septembris

Nakšņošana

2012. gada 7. septembris

Atpūta pie ezera

2012. gada 7. septembris
https://industrialheritage.travel/lv.

Projekts

2012. gada 7. septembris

Karte

2012. gada 7. septembris

Kontakti

2012. gada 7. septembris

 

Projekta nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

 

Projekta nosaukums angļu valodā: Revival of Industrial heritage for tourism development

 

Projekta īsais nosaukums: Industriālais mantojums / INDUSTRIAL HERITAGE

 

Programma: Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, 2. prioritāte Tīra un augstvērtīga vide

 

Projekta mērķis:

Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,

1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;

2) izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;

3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;

4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

1) Izveidot sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei;

2) Pārņemt labo praksi un pieredzi industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem;

3) Pilnveidot industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota ~  30 objektu pilnveide (15 bij. ražotnes, 6 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 6 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, kopumā 16 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā)

4) Ieviest mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu  ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra,  pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam.

 

Projekta rezultāti:

1)    Veicināt industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;

2)    Uzlaboti un pilnveidoti ~ 30 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem;

3)    Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. Ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;

4)    Ieviestas mārketinga aktivitātes.

 

Vadošais partneris:

1. Kurzemes plānošanas reģions

 

Projekta partneri:

2. Rīgas plānošanas reģions

3. Rietumigaunijas tūrisma asociācija

4. Vidzemes plānošanas reģions

5. Dienvidigaunijas tūrisma asociācija

6. NVO Alatskivi dabas centrs

7. NVO Altveski

8. AS Räpina papīrfabrika

9. AS Generaator

10. NVO Hellenurmes ūdensdzirnavu muzejs

11. SIA Limbažu tīne

12. Jaunpils novada dome

13. Ķekavas novada dome

14. SIA Saule Bīriņu pils

15. SIA Rideļu dzirnavas

16. Ventspils brīvostas pārvalde

17. Biedrība “Airītes stacija”

18. Aizputes novada dome

19. Kuldīgas novada pašvaldība

20. SIA Vilnas fabrika

21. Līgatnes novada dome

22. SIA Ķoņu dzirnavas

23. Kocēnu novada dome

24. SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis

25. Lääne-Nigula administrācija

26. NVO Igaunijas bāku asociācija

27. SIA Limex

28. Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji

29. NVO Igaunijas Kūdras muzejs

30. Pöide pašvaldība

 

Projektā iesaistītie Rīgas plānošanas reģiona tūrisma objekti:

Rideļu dzirnavas celtas 1863 gadā, atjaunota 1996. Projekta ietvaros Rideļu dzirnavas attīstīs interaktīvu programmu bērniem, skolniekiem un ģimenēm ar iespēju piedalīties dzirnavnieka vadītajās „darbnīcās”. Vizītes laikā tiks rādīta projekta ietvaros izveidota filma kā graudi tiek pārvērsti miltos. Projekta ietvaros tiks izveidota filma, uzlabota ekspozīcijas kvalitāte (apraksti un norādes, lai orientētos dzirnavās, apgaismojums, uzlabots aprīkojums, grīdas atjaunošana, sienu krāsojums, u,c.)

 

Jaunpils dzirnavas tika celtas 1791 gadā. Ūdensdzirnavu aprīkojums un hidrotehniskās konstrukcijas atrodas netālu no Jaunpils viduslaiku pils. Projekta ietvaros tiks uzlabots projekta aprīkojums, lai iesaistītu dzirnavu apmeklētājus izglītojošās un atraktīvās „darbnīcās” par malšanas procesu un kopīgu vēsturisko ēdienu gatavošanā.

 

SIA  Limbažu tīne tika dibināta uz jau 1876. gadā veidota uzņēmuma Limbažu filcs. Mūsdienās vilnas un lina apstrāde uz vēsturiskajām iekārtām ar  tradicionālajām tehnoloģijām darbojas kā bizness.  Projekta ietvaros iekārtas tiks novietotas un  norobežotas no apmeklētājiem, lai nodrošinātu drošību, vērojot dzijas un citas produkcijas ražošanas procesu uz vēsturiskajām iekārtām.

 

Baložu Kūdras muzejdzelzceļš tika dibināts 1948. gadā. Projekta ietvaros tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra ekskursijām – sagatavoti uzskates materiāli mini-ekspozīcijai, pēc vēsturiskajiem materiāliem tiks izveidots vaļējā tipa pasažieru vagons tūristu pārvadāšanai no kūdras rūpnīcas uz kūdras purva laukiem, uzstādītas norādes un izgatavotas apkalpojošā personāla uniformas.

 

Bīriņu ūdens tornis tika celts 1870 gadā un ir daļa no Bīriņu pils kompleksa. Projekta ietvaros tiks atjaunots vēja rotors, ūdens torņa turbīna, lai atjaunotu oriģinālo ūdens torņa izskatu un funkcionalitāti. Tiks izveidots miniatūrs ūdens torņa modelis, lai demonstrētu ūdenstorņa darbības principus apmeklētājiem.

 

Projekta kopējais budžets: programme’s support (ERDF) to the project

1 149 470 EUR (Programmas atbalsts (ERAF) projektam 971 665 EUR)  

(Rīgas plānošanas reģiona budžets 87 923 EUR (ERAF atbalsts 74 734 EUR)

 

Projekta ieviešanas laiks:

01.05.2017 – 30.04.2019

 

Projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā:

Jana Briede, e-pasts jana.briede@rpr.gov.lv, tālrunis: +371 26558085

 

 Filma "No grauda līdz maizei" - https://www.youtube.com/watch?v=wbxOY7Ac-j0&feature=youtu.be

 

 Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.